Yvonne Schers 

Voorzitter

Ik stimuleer vernieuwing binnen de vereniging door mensen aan elkaar te verbinden en samen met onze leden de inhoud van nieuwe technologieën op een prikkelende wijze te verkennen.

yvonne@tsoc.nl
LinkedIn

Niels Hoffmann 

Portefeuille Programmering

Mijn drijfveer is dat ik wil doorgronden welke impact toekomstige technologie heeft. Ik wil bijdragen aan de oplossingen voor de uitdagingen van vandaag. Daarom maak ik elk jaar samen met de leden en het bestuur een inspirerend programma.

niels@tsoc.nl
LinkedIn

Omar Benameur 

Penningmeester 

Telecom staat voor verbinden. En dat is precies wat de Telecom Society doet. Ik vind het mooi om mensen en bedrijven bij elkaar te brengen die bezig zijn met de wereld van morgen.

omar@tsoc.nl
LinkedIn

Marlous van der Elst 

Secretaris & Portefeuille Bedrijfsleden

Telecom Society heeft de potentie om meer bij te dragen aan digitale inclusiviteit. Dit leidt tot versnelling van innovatie, nieuwe ecosystemen en inzichten. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij.

marlous@tsoc.nl
LinkedIn

Celine van Leeuwen 

Portefeuille Bedrijfsleden

Voor mij is Telecom Society het platform voor mensen die verder willen kijken dan “hoe ze het altijd hebben gedaan”.

celine@tsoc.nl
LinkedIn

Sander Grip

 Portefeuille Marketing & Communicatie

Graag zet ik mij, met de andere bestuursleden, in voor kennisdeling in de telecomsector. Met het toenemende tekort aan talent (o.a. door de vergrijzing) is innovatie en duurzaamheid relevant en noodzakelijk. Daarbij vind ik het belangrijk om de focus te leggen op het perspectief van de bouw, onderhoud en operatie en de vertaalslag te maken naar de praktijk en het toetsen van haalbaarheid. Voor mij is Telecom Society hét platform voor het samenbrengen en delen van kennis. 

sander@tsoc.nl
LinkedIn


Stavroula van Malenstein 

Portefeuille Marketing & Communicatie

Ik kijk ernaar uit om samen met de andere bestuursleden mij in te zetten om onderwerpen als netwerk automatisering en de rol van AI verder te onderzoeken. 

stavroula@tsoc.nl
LinkedIn

Cindy Smolders 

Regelheldin

Ik streef ernaar om onze (bedrijfs-)leden en het bestuur zo te ondersteunen dat er voor hen ruimte ontstaat om zichzelf, de vereniging en de Telecomsector zo goed mogelijk te laten groeien en ontwikkelen.

info@tsoc.nl
LinkedIn