Een jaarlijks terugkerend event is onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Die vindt dit jaar voorafgaand aan het event “The Hyperconnect Home” op woensdag 19 juni 2024 bij de Green Innovation Hub te Almere plaats. Je bent als lid van hartelijk welkom. Wel graag even aanmelden via deze pagina. De agenda van de ALV vindt je hieronder.

Agenda ALV 19 juni 2024

1.                  Opening en vaststellen agenda
2.                  Ingekomen stukken en mededelingen
3.                  Vaststelling verslag 25 mei 2023
4.                  Jaarverslag 2023 en decharge
                     Bestuur zal kort het jaarverslag toelichten en eventuele vragen beantwoorden.
5.                  Begroting 2024 e.v.
7.                  Benoeming leden Kascommissie
8.                  Rondvraag en sluiting

De stukken worden op voorhand, en na aanmelding, circa 2 weken van te voren via e-mail met je gedeeld.

Vragen van tevoren doorgeven

Het is mogelijk om tijdens de ALV vragen stellen. Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de ALV jouw vragen via e-mail door te geven aan het bestuur. Dit kan tot uiterlijk 17 juni 2024 (17.00 uur) door een e-mail te sturen met jouw vraag/vragen aan info@tsoc.nl.

Graag tot 19 juni!

Deelnemers:
 

Naam Organisatie
Arjen Mossinkoff E-Storage
Celine van Leeuwen Telecom Society / VodafoneZiggo
Dick van Schooneveld Hylman SAS / United Zero
Eric van Uden AVM GmbH for International Communication Technology
Eugene van Heijl Huawei Technologies Netherlands B.V.
Freek Mooij FORTINET
Jos Huizer Cable home
Koen Mioulet UlWiMo
Mark Boeren NTCS
Marlous van der Elst KPN B.V.
Niels Hoffmann Telecom Society 
Olivia van der  Pol VodafoneZiggo
Omar Benameur Telecom Society / Sound 
Stavroula van Malenstein-Moustaka Telecom Society / Eurofiber
Yvonne Schers Telecom Society