Onderzoeksbeurs

Het volgen van trends en ontwikkelingen in de TMT sector is een belangrijk speerpunt van onze vereniging en innovatie in de sector wordt daarom door ons nauwgezet gevolgd. Om als vereniging nog actiever een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van deze innovatie, heeft het TSOC-bestuur besloten om jaarlijks een beurs beschikbaar te stellen van in totaal € 5.000,-. Het idee is om hiermee één of meerdere studenten te ondersteunen bij de uitvoer van relevant onderzoek.

Onderzoeksbeurs


Aanvragen voor deze beurs zullen beoordeeld worden op innovativiteit, praktische toepasbaarheid, relevantie voor de Nederlandse TMT sector en doorlooptijd. Na afronding van het onderzoek verwachten we dat de resultaten binnen de vereniging gedeeld kunnen worden. Er is jaarlijks een beurs van in totaal € 5.000,- beschikbaar, om in aanmerking te komen voor een deel of deze totale beurs, dient men een gemotiveerd verzoek te sturen aan het TSOC-bestuur, inclusief een actueel CV.