NextGen

BETREKKEN JONGERE GENERATIE BIJ DE VERENIGING
Om op lange termijn de doelstellingen van de TSOC-verenigingen te kunnen blijven realiseren, is het bestuur bezig een plan te ontwikkelen om de jongere generatie werknemers in de TMT sector meer te betrekken bij onze vereniging.

NextGen foto 30.08.2018


Onze vereniging bestaat inmiddels een kleine 25 jaar. De meeste TSOC-leden zijn reeds vanaf hun dertigste actief bij de vereniging en we zien dan ook een gestage 'verzilvering' van onze vereniging. Om hieraan iets te veranderen, is het idee om een 'TSOC NextGen' parallel aan de huidige verenigingsactiviteiten op te zetten. Een (sub-)vereniging met twintigers en dertigers, die eenzelfde doelstelling heeft als TSOC, echter die het netwerken op haar eigentijdse manier invult. Daar waar TSOC een concept heeft van informatieve avonden met drie sprekers en een buffet bij één van onze bedrijfsleden, willen we 'TSOC NextGen' de vrije hand geven om dit vorm te geven.

Bij voldoende positieve reacties zullen we drie 'trekkers' aanstellen om dit concept verder uit te werken. Voor deze 'trekkers' denken we aan Young Professionals die bij onze bedrijfsleden reeds actief zijn. Graag zien wij dan ook voorstellen voor kandidaten van onze bedrijfsleden tegemoet. Na een korte sollicitatieprocedure zullen de 'trekkers' benoemd worden en zullen ze uitgedaagd worden met een goed plan te komen. De funding voor 'TSOC NextGen' zal vooralsnog uit de huidige middelen van TSOC beschikbaar worden gesteld. Daarmee maken we het voor onze huidige (bedrijfs)leden niet duurder. In principe zullen de 'trekkers' het bestuur vormen van 'TSOC NextGen' eventueel aangevuld met twee individuele leden: op deze wijze borgen we de toekomst van TSOC voor álle leden!

Uiteraard laten we 'TSOC NextGen' niet los, en zullen we als TSOC-bestuur dit jonge bestuur gaan coachen en begeleiden. Tevens willen we ervoor zorgen dat TSOC en 'TSOC NextGen' elkaar minimaal twee keer per jaar ontmoeten, zodat op den duur kruisbestuiving of zelfs een versmelting overwogen kan worden. We geloven er sterk in dat een separate jongere generatie door haar eigen manier van netwerken, gebruik van social media en relevante onderwerpen voldoende momentum zal krijgen en goed is voor nieuwe inbreng binnen de vereniging.

Wil je reageren op dit onderwerp en/of heb je aanvullende ideeën, dan horen we dat natuurlijk graag.