Wie is TSOC?


Waar staat TSOC voor? Wat is doel van de vereniging?
De vereniging TSOC heeft ongeveer 800 leden en is het platform in Technologie, Media en Telecommunicatie (TMT) voor het vergaren van kennis en het opdoen en onderhouden van contacten in deze sector. Haar leden zijn vertegenwoordigers van bedrijven, zelfstandige professionals, consultants of adviseurs.

TSOC zet zich in voor kennisontwikkeling, innovatie en netwerken ten behoeve van de leden van de vereniging. TSOC is inmiddels een gevestigde naam in de telecomindustrie. Het bestuur streeft naar prikkelend en scherp debat met bedrijven en sprekers die iets nieuws te bieden hebben. Daarmee beweegt TSOC mee met de tijdgeest met als doel daarin mede richtinggevend te zijn.

Wat is de visie van TSOC? Waar willen we als vereniging naar toe (3-5 jaar)?

 • TSOC is de plaats waar innovatie in de sector mede richting wordt gegeven.
 • De verreniging streeft er naar de omvang van 800 leden minimaal te behouden en actieve participatie vanuit alle stakeholders in de TMT sector te stimuleren:
  • Telecom netwerk en diensten aanbieders voor consument/zakelijke gebruikers
  • Telecom hardware en diensten aanbieders voor telecom aanbieders, zakelijke klanten en consumenten
  • Regelgevers en toezichthouders
 • Behoud van bestaande bedrijfsleden en stimuleren toetreden van nieuwe relevante bedrijfsleden.
 • Actieve uitwisseling tussen leden:
  • Ondernemen – TSOC stimuleert de ondernemersgeest met onderwerpen die aanzetten tot de ontwikkeling van nieuwe diensten en samenwerkingen.
  • Dialoog en netwerken – TSOC-events vormen de basis voor dialoog. Er is meer dan genoeg tijd om te netwerken en informeel van gedachten te wisselen. TSOC faciliteert het debat.
  • Reflectie en inspiratie – De onderwerpen van de events zetten aan tot nadenken en nadere gedachtevorming.
 • Kontact tussen leden faciliteren via diverse kanalen:
  • Bijeenkomsten
  • Eigen web-site
  • Social media (LinkedIn, Twitter)
 • Activiteiten ontwikkelen en organiseren om de jongere generatie werknemers in de TMT sector actiever en te betrekken bij activteiten van de vereniging.

Welke activiteiten organiseert de vereniging TSOC?
In overleg met de leden organiseert het bestuur 7 thema events per jaar, waarin richtinggevende sprekers ingaan op actuele thema’s. Deze events vinden plaats bij op locatie van de bedrijfsleden van TSOC en we starten aan het einde van de middag, na werktijd.

Een maal per jaar organiseert TSOC het Annual Dinner, het hoogtepunt van het jaar, traditioneel op locatie van kasteel Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. Vooraanstaande sprekers uit de sector zijn aanwezig als gastspreker en het diner werd de afgelopen jaren bijgewoond door zo’n 175 personen.

In 2019 heeft TSOC het initiatief genomen op met een groep van 17 deelnemers een studiereis te maken naar de technologie centra China. Het plan is om in 2020 een reis te maken naar de technologie centra in Japan en Zuid Korea.

De events (uitsluitend het Annual Dinner) zijn gratis toegankelijk voor de leden. Geïnteresseerd? Je bent als introducé welkom bij een van de bijeenkomsten om te kijken of een lidmaatschap interessant is voor jou. Je kunt daarvoor contact opnemen met een van de bestuursleden of het secretariaat. Je kunt je ook direct online inschrijven. Het lidmaatschap bedraagt € 75,00 (excl. btw) op jaarbasis.

De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks in de eerste week van december gefactureerd voor het daarop volgende kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap kan enkel schriftelijk geschieden met een geldende opzegtermijn van ten minste vier weken voor de start van de contributierun (31 oktober).

Hoe wil TSOC de jongere generatie werknemers in de sector betrekken?
TSOC NextGen is in het leven geroepen om young professionals de juiste handvatten te geven voor een boost van hun carrière; creëer een bredere blik op de markt, zorg voor meer kennis op het gebied van relevante onderwerpen en leg relaties met de juiste mensen voor toekomstige samenwerkingen!

TSOC biedt met dit NEXTGEN initiatief een platform voor twintigers en dertigers (25- 40 jaar), waarbij de uitgangspunten voor deze specifieke doelgroep zijn aangescherpt.

 • Netwerk van peers in de sector – Ontmoet andere high potentials van partners, concurrenten, leveranciers en afnemers en maak gebruik van de kans om je netwerk te verbreden.
 • Inspiratie op innovatieve onderwerpen – TSOC zorgt voor aansprekende sprekers met een leidende visies op belangrijke trends en onderwerpen in de TMT sector.
 • Toegang tot een senior netwerk in de sector – Spreek een brede groep van actieve leden met belangrijke posities bij grote en kleine bedrijven in de Nederlandse TMT sector.

TSOC NextGen wordt getrokken door een club NextGen’s van TSOC. Lees op deze pagina meer over dit onderwerp!