Wie is TSOC?

De vereniging TSOC heeft ongeveer 800 leden en is het platform in Technologie, Media en Telecommunicatie (TMT) voor het vergaren van kennis en het opdoen en onderhouden van contacten in deze sector. Haar leden zijn vertegenwoordigers van bedrijven, zelfstandige professionals, consultants of adviseurs. 

TSOC heeft de volgende doelstellingen:

Ondernemen – TSOC stimuleert de ondernemersgeest met onderwerpen die aanzetten tot de ontwikkeling van nieuwe diensten en samenwerkingen.
Dialoog en netwerken – De TSOC-events vormen de basis voor dialoog. Er is meer dan genoeg tijd om te netwerken en informeel van gedachten te wisselen. TSOC faciliteert het debat.
Reflectie en inspiratie – De onderwerpen van de events zetten aan tot nadenken en nadere gedachtevorming over de ontwikkelingen en trends in de industrie. Sprekers presenteren hun visie op de markt en marktontwikkelingen.

Een kernwoord voor de ontwikkeling van TSOC in de komende jaren is verbreding, uiteraard met behoud van de succesformule.

Maandelijks organiseert de vereniging een event waarbij richtinggevende sprekers ingaan op een actueel thema. TSOC positioneert de events als ontmoetingsplaats waar leden en bedrijfsleden klanten mee naartoe willen nemen. Jaarlijks bepaalt het bestuur in overleg met de leden wat de relevante thema's voor het komend jaar zijn. Leden dragen externe sprekers aan of treden zelf op als spreker. De bijeenkomsten vinden plaats op locatie bij één van de bedrijfsleden, na werktijd.. Ze bieden ruime gelegenheid voor gedachtewisseling en netwerken onder het genot van een drankje en een hapje dat door de gastheer wordt aangeboden.

Het jaarlijkse hoogtepunt van TSOC is het Annual Dinner in januari. Het evenement waar de top uit de markt aanwezig is met de beste sprekers.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor de leden. Geïnteresseerd? Je bent als introducé welkom bij een van de bijeenkomsten om te kijken of een lidmaatschap interessant is voor jou. Je kunt daarvoor contact opnemen met een van de bestuursleden of het secretariaat.

Je kunt je ook direct online inschrijven. Het lidmaatschap bedraagt 75 euro (excl. btw) op jaarbasis.

Je kunt je ook direct online als individueel lid aanmelden bij onze vereniging voor een Professional Membership. Het lidmaatschap voor nieuwe leden bedraagt op dit moment 75 euro (excl. btw) op jaarbasis. De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks in de eerste week van december gefactureerd voor het daarop volgende kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap kan enkel schriftelijk geschieden met een geldende opzegtermijn van ten minste vier weken voor de start van de contributierun (31 oktober).