Foto website AD 2017

Annual Dinner 31 januari 2019

Op donderdag 31 januari 2019 vindt het TSOC Annual Dinner weer plaats op de fraaie en vertrouwde locatie Kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Voor onze vereniging weer het hoogtepunt van het jaar en een mooie gelegenheid om in informele sfeer met elkaar bij te praten over trends en ontwikkelingen in de sector. Het belooft wederom een interessante avond te worden met dit jaar als thema de vraag: ''how to fix the future?''

Tijdens deze avond gaan we in op de vraag hoe we ons als individu en als samenleving verhouden tot de voortschrijdende technologie en digitalisering. Wat komt er op ons af aan innovatie? Hoe gaan we hier mee om als individu? Welke rol spelen we hierin als sector? Wat betekent dit voor de manier waarop we de organisaties waaraan we leiding geven vormgeven en klaarstomen voor de toekomst? Wat zijn de kansen voor de Technologie, Media en Telecommunicatie sector bij deze veranderingen in het ecosysteem?

De gastsprekers die hun visie zullen geven op het onderwerp zijn:

  • Arne Weverling - Tweede Kamerlid VVD en woordvoerder Economische Zaken op het gebied van Post & Telecom
  • Marleen Stikker - Directeur van WAAG Society
  • Jacob Groote - EVP Zakelijke Markt bij KPN

De moderatie van deze avond zal in handen zijn van Marijke Roskam, o.a. bekend als presentator van BNR Nieuwsradio.

Aanvang
De ontvangst is vanaf 17.00 uur en het Annual Dinner start om 18.45 uur en duurt tot circa 22.30 uur.

Dieetwensen? Als je dieetwensen hebt voor het Annual Dinner, kun je deze tot uiterlijk 25 januari a.s. doorgeven aan het secretariaat via info@tsoc.nl.

20190110_Afbeelding sprekers


Arne Weverling:
Arne Weverling is sinds 2017 actief in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij Wethouder in de Gemeente Westland van 2009 tot 2017. Politieke belangstelling had hij al vroeg. Dat het in het leven om respect en hard werken gaat, werd hem met de paplepel ingegoten. Hij is opgegroeid in een ondernemersgezin. Het familiebedrijf loopt als een rode draad door zijn leven. Als zoon van een ondernemer groeide hij op met een gezond optimisme, waarbij het uitgaan van eigen kracht, zelfontplooiing en het geven en nemen van verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. In 2009 verkocht hij zijn bedrijf om wethouder te worden. Zijn persoonlijke drijfveer is het slaan van een brug tussen overheid en bedrijfsleven. Het zijn twee verschillende werelden die elkaar helaas niet altijd goed begrijpen. Met zijn jarenlange praktijkervaring als eigenaar van een communicatiebureau én als wethouder in de economisch krachtige gemeente Westland denkt hij ook in de Kamer een praktische bijdrage te kunnen leveren.

Marleen Stikker: Internetpionier Marleen Stikker (afgelopen zomer te gast bij Zomergasten) ontwikkelde als 'burgemeester' van De Digitale Stad in 1993 de eerste gratis toegangspoort en virtuele gemeenschap op het internet. In 1994 startte zij Waag, een onderzoeksinstituut voor creatieve technologie en sociale innovatie. Waag verricht public research, met de maatschappij als onderzoeksveld. Zo ging Waag op zoek naar de eerste eerlijke smartphone, die later in het bedrijf Fairphone vorm kreeg. “If You Can’t Open It, You Don’t Own It” (Maker’s Bill of Rights) is ook Marleen Stikker’s credo. Ze is actief betrokken bij de Open Design en Creative Commons-beweging en gelooft dat de samenleving open technologieën nodig heeft om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Jacob Groote: Jacob Groote is zijn carrière gestart bij KPN Research Lab in 1990, nadat hij zijn PhD in de natuurkunde had behaald. Hoofdthema's van zijn onderzoek bij KPN waren het gebruik van Artificial Intelligence-tools bij netwerk- en servicemanagement en het verbeteren van de facturering en klantenservice bij KPN. Later bekleedde hij verschillende managementfuncties binnen verschillende afdelingen bij KPN en was hij lid van de raad van bestuur van BU Carrier Services. Hierna werd hij lid van de divisie Fixed, inclusief de verantwoordelijkheid van alle IT-projecten als CIO van de divisie. In april 2012 werd hij verantwoordelijk voor mobiele operaties, inclusief kwaliteitsbeheer van alle mobiele diensten en serviceontwikkeling en de uitrol van nieuwe technologieën en in april 2014 sloot hij de uitrol van het landelijke KPN 4G-netwerk af. Daarna werd hij hoofd van de afdeling Service Platforms binnen KPN NIO, dat alle kwaliteit en technisch productbeheer en innovatie van KPN's diensten bestrijkt, waaronder TV, VOLTE, Roaming, etc. Onlangs verhuisde hij van Operations naar het commerciële deel van de KPN organisatie en is op dit moment verantwoordelijk voor Product Management binnen de zakelijke markt. Actueel voor hem zijn: hoe telecommunicatiediensten de bedrijfsprocessen van klanten kunnen verbeteren, outsourcing, convergentie van IT- en netwerkarchitecturen en integratie van vaste en mobiele netwerkarchitecturen en -services.

Marijke Roskam: Marijke Roskam is presentator op BNR Nieuwsradio en dagvoorzitter. Eerder werkte zij voor Radio 1 (BNN), Radio 2 (NCRV) en 3FM (VARA). Ook werkte ze voor de regionale omroepen Omrop Fryslan en Omroep Flevoland. Ze leidt webinars en congressen over o.a economie, innovatie, onderwijs, ondernemen, zorg, de bouw en transport.

Sponsortafel voor bedrijfsleden
Ook dit jaar is het voor bedrijfsleden mogelijk om een sponsortafel te reserveren. De prijs voor een volledige tafel (acht personen) bedraagt € 1.500 exclusief btw en voor een halve tafel € 750 exclusief btw. Reservering van een sponsortafel kan plaatsvinden door een e-mail te sturen naar info@tsoc.nl. Plaatsen worden toegekend in volgorde van ontvangst van de reservering, reserveer daarom snel. De factuur voor de sponsortafel wordt in de loop van januari digitaal toegezonden.

Aanmelding en betaling
Er zijn in totaal 175 plaatsen beschikbaar voor deelname. Wil je deelnemen aan het TSOC Annual Dinner, meld jezelf dan aan via deze pagina. Na 24 januari kun je je aanmelden door een mail naar het secretariaat te sturen via info@tsoc.nl. Kort na aanmelding via de website ontvang je een elektronische factuur en dien je € 95,00 te voldoen via ABN AMRO-rekening NL36 ABNA 0483 0377 96 t.n.v. ‘Telecom Society te Gorinchem’ o.v.v. ‘Annual Dinner 2019’ én je naam. Daarnaast dien je voor aanvang van het Annual Dinner de contributie voor het lidmaatschap over 2019 voldaan te hebben.

Introducés
Dit jaar kun je één introducé meenemen naar het TSOC Annual Dinner. Meld jezelf en je introducé eerst aan via de website en stuur vervolgens een e-mail naar info@tsoc.nl met daarin je naam en de naam + contactgegevens van de introducé. Betaling voor twee personen vindt op dezelfde manier plaats als hierboven vermeld onder het kopje 'Aanmelding'. Je ontvangt de factuur voor jouw introducé en bent verantwoordelijk voor de betaling. We raden je aan vóór 1 januari 2019 te reageren. Leden hebben tot 1 januari 2019 voorrang boven introducés.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat (info@tsoc.nl of 0183 - 646 673).

We kijken ernaar uit je op donderdag 31 januari 2019 te mogen verwelkomen!

Datum en tijdstip:
2019-01-31T17:00:00 2019-01-31T22:30:00
Locatie:
Kasteel de Wittenburg
Adres:
Landgoed de Wittenburg 1
2244 BV WASSENAAR
Nederland
Aanmeldperiode:
2018-09-10T00:00:00 2019-01-28T00:00:00