Annual Dinner | 21 april 2022

Op donderdag 21 april 2022 vindt het TSOC Annual Dinner weer plaats. Voor onze vereniging weer het hoogtepunt van het jaar en een mooie voortzetting van een lange traditie om aan het begin van het jaar in informele sfeer met elkaar bij te praten over trends en ontwikkelingen in de TMT sector. Het belooft wederom een interessante avond te worden met dit jaar als thema:

“POST CORONA – ACCELERATING INTO THE FUTURE”

Dit jaar weer fysiek op de ons wel bekende locatie van Kasteel Wittenburg. Het diner biedt plaats aan 175 deelnemers en is voor bedrijfsleden een uitstekende gelegenheid om relaties als introducée uit te nodigen.

We gaan tijdens deze avond in op de vraag wat de impact is van de Corona pandemie op de Technologie, Media en Telecommunicatie sector.

  • Wat heeft de Corona pandemie betekend voor de digitalisering van de samenleving? Wat is de sociaal maatschappelijke impact? Welke sectoren of groepen in de samenleving zijn in de problemen gekomen en voor wie is de impact beperkt gebleven?
  • Wat heeft het betekend voor de digitale adoptie van on-line diensten? Wat is veranderd in de go-to-market - ontzorgen - integrale propositie? Waar was deze impact het grootst? In hoeverre heeft dit een verandering gebracht in proposities van dienstenaanbieders? Welke adoptie maken e-Health,  eLearing en nieuwe vormen van on-line werken door?
  • Wat zijn macro economische en geopolitieke gevolgen? Welke kwetsbaarheden zijn blootgelegd? Wat zal hierdoor veranderen de komende jaren? Welke rol spelen we hierin als sector? Wat betekent dit voor de manier waarop we de organisaties waaraan we leiding geven verder vormgeven en klaarstomen voor de toekomst? Wat zijn de kansen voor de Technologie, Media en Telecommunicatie sector bij deze veranderingen in het ecosysteem?

Sprekers

Tijdens het diner zullen twee vooraanstaande sprekers in een speech van ongeveer 30 minuten hun visie geven op dit thema: “POST CORONA – ACCELERATING INTO THE FUTURE”. Tijdens de avond bieden we graag ruimte aan interactie met de zaal en de moderatie van de avond zal net zoals voorgaande jaren in handen zijn van Marijke Roskam.

De eerste spreker is Deborah Nas, Keynote spreker, Professor TU Delft en Innovatie Expert.

De tweede spreker is Michiel Steltman, Managing Director bij DINL – Digitale Infrastructuur Nederland.

TSOC sprekers DEF CS.png
Locatie en aanvang

De ontvangst is vanaf 17.00 uur op Kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Het Annual Dinner start om 18.45 uur en duurt tot circa 22.30 uur.

Sponsortafel voor bedrijfsleden
Ook dit jaar is het voor bedrijfsleden mogelijk om een sponsortafel te reserveren. De prijs voor een volledige tafel (acht personen) bedraagt € 1.500 exclusief btw. Reservering van een sponsortafel kan plaatsvinden door een e-mail te sturen naar info@tsoc.nl. Plaatsen worden toegekend in volgorde van ontvangst van de reservering, reserveer daarom snel.

Aanmelding en betaling
Er zijn in totaal 175 plaatsen beschikbaar voor deelname. Wil je deelnemen aan het TSOC Annual Dinner, meld jezelf dan aan via deze pagina. Kort na aanmelding via de website ontvang je een elektronische factuur en dien je € 95,00 te voldoen via ABN AMRO-rekening NL36 ABNA 0483 0377 96 t.n.v. ‘Telecom Society te Gorinchem’ o.v.v. ‘Annual Dinner 2020’ én je naam. Daarnaast dien je voor aanvang van het Annual Dinner de contributie voor het lidmaatschap over 2022 voldaan te hebben.

AD 2022 website.png

Introducées
Ook dit jaar kun je één introducée meenemen naar het TSOC Annual Dinner. Meld jezelf en je introducé eerst aan via de website en stuur vervolgens een e-mail naar info@tsoc.nl met daarin je naam en de naam + contactgegevens van de introducé. Betaling voor twee personen vindt op dezelfde manier plaats als hierboven vermeld onder het kopje 'Aanmelding'. Je ontvangt de factuur voor jouw introducée en bent verantwoordelijk voor de betaling. We raden je aan vóór 1 april 2022 te reageren.

Dieetwensen? Als je dieetwensen hebt voor het Annual Dinner, kun je deze tot uiterlijk 14 april 2022 doorgeven aan het secretariaat via info@tsoc.nl.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat (info@tsoc.nl of 0183 - 646 673).

 

We kijken ernaar uit je op donderdag 21 april 2022 te mogen verwelkomen!

Datum en tijdstip:
2022-04-21T17:00:00 2022-04-21T23:00:00
Locatie:
Kasteel Wittenburg, Wassenaar
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-01-01T00:00:00 2022-04-19T23:59:00